Tandprothetische praktijk Kamstra [ case: ]

Tandprotheticus René Kamstra is, zoals alle tandprothetici, een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen en andere uitneembare prothetische voorzieningen. Een specialist met vast omschreven taken die eventueel samenwerkt met andere specialisten zoals tandarts en implantoloog.

De taak van de tandprotheticus richt zich met name op de volledige boven- en/of onderprothese. Een tandprotheticus stelt zelf de diagnose en is zelfstandig verantwoordelijk voor het hele traject inclusief de nazorg. In samenwerking met een tandarts of implantoloog kan worden voorzien in andere uitneembare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld: frameprothese, partiële prothese, overkappings-prothese, prothese op implantaten of immediaatprothese.

Case: communicatiestrategie en ontwikkeling, vormgeving en uitvoering. Begeleiding en uitvoering mediabeleid. – http://www.tppkamstra.nl

Tandprothetische praktijk Kamstra [ case: ] Tandprothetische praktijk Kamstra [ case: ] Tandprothetische praktijk Kamstra [ case: ] Tandprothetische praktijk Kamstra [ case: ] Tandprothetische praktijk Kamstra [ case: ] Tandprothetische praktijk Kamstra [ case: ]
loading..